-->

Αντίστροφη μέτρηση για προσλήψεις στο Κτηματολόγιο με συμβάσεις 3 ετών

Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται – Τι ισχύει με προσόντα και εμπειρία.

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη νέου προσωπικού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η προκήρυξη αφορά συμβάσεις διάρκειας τριών ετών.

Θα προσληφθούν 77 υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας για 3 χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση έως και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.

Διαβάστε επίσης: Κτηματολόγιο: Πόσα πτυχία γίνονται δεκτά στη νέα προκήρυξη

Κτηματολόγιο: Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται

Η συγκεκριμένη προκήρυξη προσφέρει 3ετείς συμβάσεις εργασίας. Αποτελεί, μάλιστα, πρόκριμα (μόνιμου) διορισμού σε έναν μελλοντικό διαγωνισμό, λόγω της ειδικής εμπειρίας που θα έχουν όσοι επιλεγούν με αυτή την προκήρυξη.

Προσφέρονται θέσεις που αφορούν, κυρίως, διοικητικούς και μηχανικούς διαφόρων ειδικεύσεων.

Δυνατότητας συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 21- 65 ετών.

Διαφορετικές αιτήσεις

Πολλές, διαφορετικές αιτήσεις προσφέρει η προκήρυξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει μία μόνο αίτηση, ανάλογα με την ειδικότητα και τα καθήκοντα της θέσης.

Οι ενδιαφερόμενοι, με ιδιαίτερη προσοχή, πρέπει να συμπληρώσουν τα πεδία:

 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ (για τους άνδρες)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ( θέσεις με σειρά προτίμησης)

Σημαντικό: Τα «Επιθυμητά προσόντα» δεν αποτελούν «κόφτη» για την συμμετοχής σας στον διαγωνισμό. Απλώς, όποιος τα διαθέτει παίρνει περισσότερα μόρια

Όλες οι προκηρυσσόμενες θέσεις:

 • Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης 17
 • Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία 5
 • Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων 5
 • Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής 1
 • Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής 3
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής 1
 • Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής 1
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 3
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 1
 • Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής 1
 • Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών 5
 • Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών 3
 • Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 2
 • Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών 6
 • Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη 4
 • Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων 2
 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης 5
 • Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης 2
 • Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης 3
 • Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

 

workenter.gr

Please follow and like us: