Ανοιχτή Επιστολή του Θανάση Σαραγκανίδα

Φίλες – Φίλοι  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι έμποροι 

SARAGG LOGO

 

Απαντώντας  στο  κάλεσμα  του  Συνδυασμού  «Επιμελητηριακή  Ανανέωση», αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα μαζί με άλλους συνάδελφους για σύμβουλος  στις  εκλογές  του  Επιμελητηρίου  με  επικεφαλής  για  πρόεδρο  τον  Γιώργο  Σωτηρόπουλο.

Θεωρώντας  ότι  μία  νέα  υποψηφιότητα  στις  εκλογές  του  Επιμελητηρίου θα δώσει νέα ώθηση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ν. Αιτωλ/νίας.

Σήμερα,  το  Επιμελητήριο  είναι  αποκομμένο  χωρίς  καμία  δραστηριότητα  για τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι  πρωτοβουλίες  που  έχουν  παρθεί  μέχρι  σήμερα  είναι  ελάχιστες  και  δεν  έχουν  κανένα  αντίκτυπο  για  τους  επιχειρηματίες  του  νομού,  αλλά  μόνο  για  “λίγους”.

Γι’  αυτό, ο υποψήφιος  Πρόεδρος  και  όλοι  οι  υποψήφιοι  του  Συνδυασμού συμφωνήσαμε και καταθέτουμε στην κρίση σας ένα μίνιμουμ πρόγραμμα και με  δεσμεύσεις που μπορεί να πραγματοποιηθεί από την επομένη των εκλογών.

10 +1 Δεσμεύσεις για Διαφάνεια, Οικονομικά και Πρωτοβουλίες 

Ο  Συνδυασμός  «Επιμελητηριακή  Ανανέωση»  με  την  δημοσίευση  των  αρχών  και  των  θέσεών  του  περιέγραψε ένα Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας πιο λειτουργικό, πιο φιλικό, πιο αποτελεσματικό και  πιο ανταποδοτικό σε σχέση με την συνδρομή που καταβάλει σε αυτό ο επιχειρηματίας.

Ο Συνδυασμός μας σήμερα δεσμεύεται για τις παρακάτω άμεσες ενέργειες στην διαχείριση των πόρων  του  Επιμελητηρίου,  την  Διαφάνεια  των  Οικονομικών  του  και  την  διαμόρφωση  ευνοϊκότερου  επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον νομό μας.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  10Α  του  νόμου 3861/2014  όλα  τα  νομικά  πρόσωπα  του  Δημοσίου  πρέπει  να  δημοσιεύουν  αναλυτικά  τα  στοιχεία  του  προϋπολογισμού  τους  στην  ιστοσελίδα  τους  και  στο  πρόγραμμα «Διαύγεια».

Ρητά λοιπόν δεσμευόμαστε για ανάρτηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού  ανά μήνα με άμεσο στόχο την πραγματική διαφάνεια και τον ουσιαστικό έλεγχο  στα Οικονομικά του  Επιμελητηρίου.

Δεσμευόμαστε,  για  δραστικό  περιορισμό  δαπανών  του  προϋπολογισμού  που  δεν  έχουν  καμία  ουσιαστική ανταπόδοση στον επιχειρηματικό κόσμο και αντίστοιχη μείωση στην ετήσια συνδρομή που  καλούνται σήμερα να καταβάλουν τα μέλη μας.

Διερευνούμε  τη  δυνατότητα  κατάργησης  της  διπλής  εισφοράς  που  επιβάλλεται  σε  επαγγελματίες  οι  όποιοι,  λόγω  της  επιστημονικής  τους  ιδιότητας  και  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας, καταβάλλουν άνω της μιας εισφοράς, όπως για παράδειγμα οι οικονομολόγοι.

Δίνουμε  σε  όλες  οι  επιχειρήσεις  θα  έχουν  την  δυνατότητα  για  δωρεάν πρόσβαση  σε  στοιχεία  που  αφορούν  την  τοπική  αγορά  ή  άλλες  χρήσιμες  πληροφορίες  που  υπάρχουν  διαθέσιμες στο  Επιμελητήριο και δεν αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ιδρύουμε Τράπεζα Πληροφοριών με τοπικές κλαδικές οικονομικές μελέτες, στοιχεία και έρευνες, που  θα  διευκολύνουν  επιχειρηματίες  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να  δραστηριοποιηθούν  ή  ήδη  δραστηριοποιούνται στην Αιτωλοακαρνανία. Δημιουργούμε  ειδικό  τμήμα  διαρκούς  και  ουσιαστικής  προώθησης,  καθώς    και  διευκόλυνσης  της  γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Ιδρύουμε,    σε  συνεργασία  με    εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  τμήματα  διασύνδεσης  των  αναγκών  σε  στελεχιακό δυναμικό των τοπικών επιχειρήσεων  με νέους επιστήμονες και στελέχη του νομού μας, για  να κρατήσουμε τους νέους ικανούς και καταρτισμένους στον τόπο μας.

Δημιουργούμε  «Τμήματος  Αγροτών» για  την  προώθηση  του  νέου  μοντέλου  του  Παραγωγού‐ Επιχειρηματία αγρότη. Καθιερώνουμε  ανοιχτή  τηλεφωνική  γραμμή,  όπου  θα  δίνεται  η  δυνατότητα  να  επικοινωνεί  ο  επιχειρηματίας για προβλήματα και προτάσεις σχετικά  με ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση του  και διαχειρίζεται ή διεκπεραιώνει το  Επιμελητήριο.

Επιδιώκουμε  ουσιαστική  ενίσχυση  και  ποιοτική  αναβάθμιση  του  τμήματος  προώθησης  της  εξωστρέφειας,  με  στόχο  οι  τοπικές  επιχειρήσεις  νέες  και  υφιστάμενες,  να  μπορούν  με  εύκολο  και  πρακτικό τρόπο να εισάγουν τεχνογνωσία και να εξάγουν προϊόν.

Τέλος, δεσμευόμαστε για την ανάληψη ενεργού και πρακτικού ρόλου συντονισμού, όλων των θεσμών  που  εμπλέκονται  στην  επιχειρηματική  δράση,  προκειμένου  να  αντιμετωπίζονται  ζητήματα,  που  βλάπτουν θεσμικά και λειτουργικά την επιχειρηματικότητα του νομού.