Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Αιτήσεις μέχρι 25 του Μάη

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 25 Μαΐου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου : www.ouc.ac.cy (ή κάνοντας κλικ ΕΔΩ).

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου. Είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης. Έτσι, ο φοιτητής μπορεί να σπουδάζει από τον δικό του χώρο, στον δικό του χρόνο, ακολουθώντας τον δικό του ρυθμό. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Κύπρο & Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προσφέρονται Πτυχιακά και 21 Μεταπτυχιακά17 Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες.

Πτυχιακά:
-Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό                                    
-Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Οικονομικά                                                                          
-Αστυνομικές Σπουδές

Μεταπτυχιακά :
-Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων                                 
-Βιοηθική-Ιατρική Ηθική    
-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος                       
-Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)                                          
-Διοίκηση Μονάδων Υγείας  
-Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα                                  
-Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
-Επικοινωνία και νέα Δημοσιογραφία                                 
-Επιστήμες της Αγωγής
-Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική  
-Θεατρικές Σπουδές 
-Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο                       
-ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία & Πράξη
-Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη                                 
-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση            
-Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
-Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού
-Business Administration (MBA)
-Cognitive Systems                                                      
Enterprise Risk Management

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυρίες της εποχής, το ΑΠΥ έχει λάβει αποφάσεις για παραχώρηση οικονομικών ελαφρύνσεων. Η σχετική πληροφόρηση και οι προϋποθέσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/prospective/prospective-cost