Ανακοίνωση εργαζομένων Νοσοκομείου Μεσολογγίου για τις εφημερίες

Από την Κυριακή 03/09/2017, κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας να αναστείλει για 7 ημέρες τη λειτουργία των χειρουργείων στο Νοσοκομείο Αγρινίου, το Νοσοκομείο μας καλύπτει όλα τα χειρουργικά περιστατικά του Νομού.

Νοσοκομείο-Μεσολογγίου

Μπροστά σε αυτό το γεγονός και με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού σε ειδικότητες που συνδέονται με την λειτουργία του χειρουργείου (Καρδιολόγοι-Αναισθησιολόγοι) ζητήθηκε από το Νοσοκομείο μας η ενίσχυση των ειδικοτήτων αυτών.

Αντί αυτού ο Διοικητής του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Κος Μιχάλης έστειλε τροποποίηση του προγράμματος  του Νοσοκομείου μας, η οποία αναγκάζει τους δύο εναπομείναντες σε εμάς Καρδιολόγους να εφημερεύουν κάθε δεύτερη μέρα για όλο αυτό το διάστημα. Αυτό όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας όχι μόνο είναι αντίθετο με τις κοινοτικές και εθνικές οδηγίες περί εφημέρευσης, αλλά είναι και βιολογικά αδύνατο με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς.

Ζητάμε από τον Κο Μιχάλη να πράξει αυτό που επιτάσσει ο κοινός νους, δηλαδή την ενίσχυση των ειδικοτήτων όπως αυτό ζητήθηκε.

Αλλιώς έχει την αποκλειστική ευθύνη κάθε δυσλειτουργίας που τυχόν θα προκύψει.

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων και οι Ιατροί του Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζηκώστα».