Ανακοίνωση για την Θεατρική Παράσταση «ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ»

Σας ενημερώνουμε ότι η Θεατρική παράσταση «ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ» θα πραγματοποιηθεί στις 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.