Αλλαγές στον χρόνο εγγραφής για τα πρωτάκια Νηπιαγωγείων-Δημοτικών

Αλλάζει ο χρόνος εγγραφής για τα πρωτάκια των νηπιαγωγείων και των δημοτικών από την σχολική χρονιά 2017-2018 σύμφωνα με σχετική διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο για την Έρευνα.

εκπαιδ

Ειδικότερα, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού το 2017-2018, οι εγγραφές θα γίνουν αποκλειστικά από την 1η έως και τις 20 Μαΐου.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διευθετηθούν εμπροθέσμως τα εκπαιδευτικά κενά και να είναι δυνατή η κάλυψή τους κατά την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.