ΑΙ και ψηφιακός μετασχηματισμός στο Δήμο Αγρινίου

του Ανδρέα Σκαρτσάρη, 

Στην αρχαία Ρώμη τον πρώτο αιώνα μ.Χ., η εφεύρεση των υδραγωγείων ήταν κρίσιμη για την αύξηση του πληθυσμού. Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, οι ουρανοξύστες στο Σικάγο ήταν σημαντικοί για τη διαχείριση της λειψυδρίας. Πολλές άλλες τεχνολογίες και λύσεις έχουν συμβάλει στην ίδρυση και την ανάπτυξη ζωντανών πόλεων. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναδεικνύεται πλέον ως ουσιαστικό μέρος του τρόπου λειτουργίας των πόλεων.

‘ Η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, προς όφελος των διαχειριστών πόλεων και τελικά των πολιτών μέσω της αναδιαμόρφωσης της παροχής υπηρεσιών. ‘

Τον τελευταίο καιρό η ανάπτυξη του ΑΙ είναι τεράστια και ταχύτατη και η  επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ευρύτερη. Το 66% από τις πόλεις που ρωτήθηκαν για τη μελέτη ESI Thoughtlab επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη και το 80% θα το κάνει τα επόμενα τρία χρόνια.

Από τις πιο κοινές λύσεις που υποστηρίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι οι «βοηθοί συνομιλίας» (chat assistants). Όμως καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και  με τις  πόλεις οι οποίες με τη σειρά τους θα εξελιχθούν ώστε να έχουν ψηφιακές πλατφόρμες ως «αστικούς εγκεφάλους», όπου όλη η αστική δραστηριότητα οργανώνεται και λειτουργεί, παρέχοντας μια ολιστική άποψη της πόλης, επιτρέποντας τη συσχέτιση γεγονότων, γρήγορη και διεκδικητική ανάλυση της αρχικής αιτίας, προγνωστική ανάλυση (μέσω μηχανικής μάθησης) και διαχείριση περιστατικών και παροχή επιχειρησιακών γνώσεων μέσω οπτικοποίησης.

Με σαφές όραμα, σωστή υποδομή και διακυβέρνηση δεδομένων, οι πόλεις που θα αγκαλιάσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θα αξιοποιήσουν το cloud computing και το Διαδίκτυο των πραγμάτων θα μπορέσουν να   σχεδιάσουν νέα μοντέλα λειτουργίας που να ενθαρρύνουν την ενοποίηση μεταξύ αλληλεξαρτώμενων τμημάτων υπηρεσιών και να αυτοματοποιήσουν περαιτέρω τις έξυπνες λειτουργίες χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Αποτέλεσμα η καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.

Αλλά οι πόλεις μπορούν να πάνε ακόμα πιο μακριά. Βλέπουμε πόλεις όπως το Δουβλίνο και η Σιγκαπούρη, μεταξύ άλλων, να δημιουργούν έναDigitalTwin , που ουσιαστικά είναι ένα δυναμικό ψηφιακό αντίγραφο των φυσικών περιουσιακών στοιχείων και των περιβαλλόντων τους και των αλληλεξαρτήσεών τους – για σκοπούς πολεοδομικού σχεδιασμού και να χρησιμοποιούν την μηχανική μάθηση για να προβλέψουν μελλοντικά γεγονότα και τάσεις. Ένα Digital Twin μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για την παροχή υποστήριξης στις καθημερινές λειτουργίες, για την προσομοίωση μιας φυσικής καταστροφής και των πιθανών επιπτώσεών της στην πόλη ή για την αξιολόγηση της ροής των ανέμων που δροσίζουν την πόλη και τα δέντρα για να διασφαλιστεί η σκιά. Με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών με υψηλότερες δυνατότητες επεξεργασίας  είναι σίγουρο ότι τα Digital Twins θα γίνονται όλο και πιο ισχυρά για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα και θα έχουν υψηλό ποσοστό υιοθέτησης μεταξύ των κυβερνήσεων των πόλεων.

Γιατί οι λειτουργίες πόλεων με δυνατότητα AI είναι σχετικές με τις πόλεις και τους πολίτες τους;

1.Γρήγορες αποκρίσεις και καλύτερες υπηρεσίες:

Η αξιοποίηση της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων και της μηχανικής μάθησης επιτρέπει σε μια πόλη να κατανοεί καλύτερα τι συμβαίνει και να προσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επιτρέποντας έτσι ταχύτερες απαντήσεις σε νέες προκλήσεις. Οι λειτουργίες με δυνατότητα AI λαμβάνουν δεδομένα από όλους τους αισθητήρες και τις συσκευές, έτσι ώστε η πόλη να μπορεί να αποτρέψει σφάλματα ή βλάβες ή να εντοπίσει ένα σφάλμα τη στιγμή που το σύστημα πέσει και να το διορθώσει πιο γρήγορα και αυτόματα. Επιπλέον, η πόλη αξιολογεί τα δεδομένα της και πάντα μαθαίνει και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των ενδιαφερομένων της (για παράδειγμα με μια νέα λωρίδα λεωφορείων ή ποδηλατόδρομο) και επίσης λαμβάνει αιτήματα και προτάσεις για υπηρεσίες από αυτούς.

 

2.Ασφαλέστερες πόλεις:

 

Τα δεδομένα από συνδεδεμένες συσκευές και εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται με αναλυτικά στοιχεία και επεξεργασία εικόνας για την κατανόηση του τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, η οδική ευφυΐα και η αναγνώριση μετράει και προβλέπει  ροές οχημάτων, ανιχνεύει το όχημα που κινείται σε λάθος κατεύθυνση, εντοπίζει οχήματα που μας ενδιαφέρουν κ.α.

 

3.Αποτελεσματικές πόλεις:

 

Η τεχνητή νοημοσύνη σε έξυπνες πόλεις επιτρέπει την αυτοματοποίηση των δημοτικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε μεγάλη κλίμακα, μειώνοντας τις επικαλύψεις των προσπαθειών και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα. Μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις λειτουργούν και παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, τις κάνει περισσότερο αποτελεσματικές  και βρίσκει συνέργειες.

4.Πιο άμεση επαφή μεταξύ δημοτικής αρχής  και πολιτών:

 

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη σύνδεση μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων. Οι πιο αποτελεσματικές πολιτικές μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμόζοντας την τεχνητή νοημοσύνη στην ανατροφοδότηση από τους πολίτες. Για παράδειγμα ηδη αρκετές πόλεις  χρησιμοποιούν chatbots AI για να επιταχύνουν τη διαδικασία απάντησης σε ερωτήσεις των κατοίκων.

5.Καλύτερη διαχείριση καταστροφών και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός:

Ένα άλλο όφελος από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης στις λειτουργίες της πόλης είναι η υποστήριξη του βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Συνδέοντας δεδομένα από διαφορετικές πηγές, δηλαδή φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις, τουρίστες κ.λπ., ο πολεοδόμος μπορεί να εντοπίσει καλύτερα τις τάσεις και να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες και τις μεταβαλλόμενες συνήθειες. Οι ηγέτες των πόλεων μπορούν να λάβουν αποφάσεις βάσει δεδομένων, όπως πού να χτιστεί ένα νέο σχολείο ή να ενισχύσουν το δίκτυο λεωφορείων ή αν θα ανοίξουν ένα νέο κέντρο υγείας σε μια περιοχή όπου ο πληθυσμός γερνάει. Αυτές οι πληροφορίες είναι υψίστης σημασίας και  όχι μόνο για τον σχεδιασμό της πόλης. Έχει επίσης αξία για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

 

‘ Όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στην άποψη ότι η χρήση της Τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος είναι ένας από τους πέντε τομείς που θα μας απασχολούν διαρκώς στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. ‘

 

Τα τελευταία χρόνια η πόλη μας έχει κάνει σημαντικά βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Με βάση τις ανάγκες μας, κάποιες επιπλέον προτάσεις  για το δήμο Αγρινίου θα μπορούσαν να είναι (ενδεικτικά ):

– Ηub επιχειρηματικότητας για εταιρείες / start up / ιδιώτες.

– Web gap / εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε ηλικιωμένους ή ΑΜΕΑ.

-Youth full of knowledge / Ρομποτική και νέες τεχνολογίες για παιδιά.

-Ψηφιακή βάση δεδομένων αιτημάτων – πολιτών.

-Biographiko.gr για θέσεις εργασίας στην Αιτωλοακαρνανία.

 

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η  τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα αποτελούν τα αμέσως επόμενα χρόνια   μέρος του τρόπου λειτουργίας των πόλεων. Και μία έξυπνη πόλη είναι αυτή που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες – με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν-  με  μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, τη μείωση του κόστους και τη σωστή χρήση των πόρων. Προσφέρει την ευκαιρία ανάπτυξης σε πολλούς τομείς, όπως ενέργεια, φυσικό περιβάλλον,  απορρίμματα, κυκλοφορία, δίκτυα, πολιτισμός, τουρισμός, πολιτική προστασία, κ.α.

 

Πηγή cities-today.com