ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ: ΕΝΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στην χώρα μας, το ποσοστό του Αγροτικού Τομέα στο ΑΕΠ είναι αρκετά υψηλότερο από το αντίστοιχο σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Συγκεκριμένα, ο νομός Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί έναν αγροδιατροφικό παράδεισο, με πλούσια κτηνοτροφική, γεωργική και αλιευτική δραστηριότητα.

Είναι ο πρώτος νομός σε όλη τη χώρα στον τομέα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα, στην Αιτωλοακαρνανία συγκεντρώνεται περίπου το 1/3 των Ελλήνων κτηνοτρόφων που εφαρμόζουν την βιολογική εκτροφή. Πού οφείλεται όμως το γεγονός ότι ο νομός είναι τελευταίος όσο αφορά την ανάπτυξη;

Πρώτο και βασικότερο, η έλλειψη στοιχειωδών υποδομών. Οδικό δίκτυο ακατάλληλο για μεταφορά προϊόντων, επικίνδυνο για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Ένας νομός παρατημένος εδώ και δεκαετίες, στον οποίον όσα δομικά έργα πραγματοποιήθηκαν, δεν κατάφεραν να δώσουν την κατάλληλη ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Περνώντας καθαρά στο κομμάτι της Αγροτικής Ανάπτυξης, βλέπουμε πως τα τελευταία χρόνια, το παραδοσιακά βασικό αγροτικό προϊόν του νομού, τα καπνά, έχει σταματήσει για πολλούς λόγους να καλλιεργείται και να παράγεται μαζικά. Οι παραγωγοί στράφηκαν σε άλλα προϊόντα. Με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, νέες προοπτικές και νέοι ορίζοντες μπορούν και πρέπει να ανοίξουν προς τους νέους της περιοχής ώστε όχι μόνο να καταπολεμηθεί η υψηλή ανεργία, μα για να ανθίσει η περιοχή.

Η αμπελουργία, η κτηνοτροφία, τα κηπευτικά, τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας όπως το βαμβάκι και ο αραβόσιτος που θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε τομείς όπως η παραγωγή βιοκαυσίμων και οι παιδικές τροφές, ελλείψει κατάλληλων υποδομών, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν ιδιαίτερα στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής και την οικονομική της άνθιση, παραμένουν περιορισμένα.

Η εκμετάλλευση της λίμνης Τριχωνίδας με τα κατάλληλα τεχνικά έργα, η αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου σε συνδυασμό με θέσπιση μέτρων από την Πολιτεία θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά το σκηνικό.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, έχουν ανάγκη την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για να παρακολουθούν τις καλλιέργειές τους και τα εκτρεφόμενα ζώα τους. Ένα παρατηρητήριο τιμών, βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς και στενή συνεργασία με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια με χρηματική και χρονική επένδυση είναι επιτακτικά. Το ίδιο και η ανάγκη για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Τα προϊόντα που παράγονται χρειάζονται συμβόλαια παραγωγής και marketing για την περαιτέρω διάδοση και κατοχύρωση του brand τους. Σε όλα αυτά, πολύτιμος αρωγός θα μπορούσε να είναι και η δημιουργία Ινστιτούτου πρόβλεψης, παρακολούθησης και ανάλυσης των αγορών, ώστε οι παραγωγοί-κτηνοτρόφοι επιχειρηματίες να ενημερώνονται σωστά και να προωθούν τα προϊόντα τους σε ανταγωνιστικές τιμές με βάση την ποιότητα και τον τρόπο παραγωγής-εκτροφής.

Η αειφόρος ανάπτυξη σε έναν νομό που αποτελεί ακατέργαστο διαμάντι στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος, θα μπορούσε να συμβάλλει όχι μόνο στην μείωση της ανεργίας, όχι μόνο στην αποκέντρωση και στο brain drane μα και στην συνολικότερη βελτίωση της Εθνικής Οικονομίας.

 

Η ανάγκη στήριξης, ενίσχυσης και προώθησης του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Η Αιτωλοακαρνανία στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.

Μάντυ Σεβαστού – Εκπρόσωπος Τύπου & Υπ. Γραφείου Τύπου κινήματος “Ελεύθεροι Ξανά”.

Please follow and like us: