Ένωση Αγρινίου: άμεση πρόσληψη Μηχανικού, ως τεχνικού ασφαλείας

Ο Α. Σ. Ένωση Αγρινίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη για μόνιμη και πλήρη απασχόληση ενός Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να έχουν το δικαίωμα υπογραφής ως υπεύθυνοι τεχνικοί ασφαλείας, 4ετή προϋπηρεσία, άδεια οδήγησης και καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας.
Βασικό αντικείμενο της προσφερόμενης θέσης εργασίας είναι η οργάνωση, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος όλων των λειτουργιών σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η Ένωση Αγρινίου, βάσει του προτύπου ISO 45001:2018, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια.

Αποστολή Βιογραφικών:
→Με fax στο 2641.0.32266
→Με mail στο easa@easagr.gr
→Απ’ ευθείας στη γραμματεία του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, καθημερινά, από 9:00 έως 14:00.