Έκφραση Ευχαριστιών-Αποκατάσταση ελλείψεων του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Σας  εκφράζουμε  τις θερμές  ευχαριστίες  μας  για  την  μέγιστη από μέρους σας    βοήθεια,   που  παρείχατε στο  σχολείο μας και σχετίζεται  με  την αποκατάσταση  ελλείψεων,  που άπτονται  σε  αρκετούς   τομείς  εύρυθμης  λειτουργίας  της  σχολικής μονάδας.

DSC05639

Ταυτόχρονα σας  μεταφέρουμε  τις  θετικές  εντυπώσεις που αποκόμισαν  οι γονείς/μέλη  του συλλόγου μας  από  το αποτέλεσμα των  ενεργειών σας.

Συγκεκριμένα  τόσο η δική  σας συμβολή όσο και της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στις  εργασίες  για  την  συντήρηση   των   κτηριακών υποδομών  του 4ου  Δημοτικού  Σχολείου  Αγρινίου αλλά  και την αποκατάσταση των  προ  πολλών  ετών  ελλείψεων/φθορών/βλαβών, αποτελεί ενέργεια όπου εκδηλώνεται το άμεσο ενδιαφέρον  σας   για   την αποφυγή  πλείστων   περιπτώσεων   δυσλειτουργίας   για   όσους  δραστηριοποιούνται & εκπαιδεύονται  στο  4ο Δημοτικό  Σχολείο. Περιπτώσεις  σχετικές  με  τις συνθήκες  α) ανθρώπινης υγιεινής , β) παρεχόμενων  υπηρεσιών εκπαίδευσης  και γ) ασφάλειας ανθρώπινης ζωής.

Αποδεικνύεται  εμφανώς  ότι είστε  πραγματικός  αρωγός στην   προσπάθεια  ορθής   διαδικασίας  παροχής  γνώσεων  η  οποία  πρέπει  να   βασίζεται στα σωστά κίνητρα, στην ουσιαστική   κατανόηση  των δεδομένων  αλλά    και    στις   σωστές  υποδομές.

Ευελπιστούμε   στις  καθ΄  όλα  επιβεβλημένες και  συνεχείς  εν  λόγω  παρεμβάσεις  σας,  που απώτερο   σκοπό  έχουν  την αναβάθμιση  των δομών εκπαίδευσης.

Ευχαριστούμε  για   την κατανόηση  και   την συναίνεση, που  έμπρακτα  επιδείξατε στις  αναφορές  μας  για  τα  αυτονόητα.

 

 

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική   Γραμματέας

Ταφιάδης   Νικόλαος                                                  Ταμπάκη    Κοραλία