Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας

«Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. 4. Την υπ’ αριθ. 2501/14/15-α΄ από 17/09/2020 απόφασή μας.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Την ΑΡΣΗ της απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων και των λοιπών βαρέων οχημάτων, καθώς και παντός είδους οχημάτων που έλκουν τροχήλατα μέσα, η οποία είχε επιβληθεί με την ανωτέρω (4) σχετική, στα κάτωθι τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης μας, λόγω ύφεσης των δυσμενών καιρικών φαινομένων:

α. στον αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και τον Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891),

β. στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681, έως την χ/θ 139+000 και

γ. στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 0+001, έως την χ/θ 53+000.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 09.00΄ ώρα της σήμερον Σαββάτου 19/09/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-Ο-

Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

Please follow and like us: