Άμεση πρόσληψη πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης στην Ένωση Αγρινίου

O Α. Σ. Ένωση Αγρινίου προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη πτυχιούχου Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.


Απαραίτητα Προσόντα

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον πενταετή
• Εμπειρία σε ΕΛΠ-διπλογραφικά βιβλία – ηλεκτρονικά βιβλία MY DATA
• Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ-εφαρμογών MS Office- πληροφοριακού συστήματος (ERP)
• Δημιουργία και παρακολούθηση συστημάτων κοστολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης και επιμέρους τμημάτων
• Εμπειρία σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και σύνταξη μελετών για επενδυτικά σχέδια
• Γνώση Αναπτυξιακών προγραμμάτων και ΕΣΠΑ -συντονισμός εργασιών για την διεκπεραίωση των υποβολών σε προγράμματα
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: easa@easagr.gr

Please follow and like us: