Άλλη μια τιμητική διάκριση για τον Λάμπρο Δημητρογιάννη

Μια τιμητική πρόταση της Διάσκεψης Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης, καθώς και της Δια-Μεσογειακής Επιτροπής, αποδέχθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος, εκτιμώντας με αυτό τον τρόπο Διεθνείς Οργανισμοί το έργο και τα πεπραγμένα του στον τομέα της Ενέργειας.
Ειδικότερα, ο κ. Δημητρογιάννης ορίστηκε μέλος της Διεπιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του CRETE VALLEY, ενός από τα μεγαλύτερα και καινοτόμα ερευνητικά έργα της Ευρώπης για την Ενέργεια.

Το CRETE VALLEY είναι ένα project που αποσκοπεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης με φθηνό κόστος και με τη χρήση νέων μορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Χρηματοδοτούμενο εξ’ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενσωματώνει τεχνολογίες πληροφορικής, ψηφιακά εργαλεία, διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να καλύπτει ταυτόχρονα διαφορετικές γεωγραφικές ανάγκες. Η σημασία του έργου άλλωστε είναι τεράστιας σημασίας, καθώς συνεργάζονται για την υλοποίησή του 41 ευρωπαϊκοί επιστημονικοί, οικονομικοί και θεσμικοί φορείς.
Υπό αυτά τα πλαίσια, η συμβολή του κ. Δημητρογιάννη και της Διεπιστημονικής Επιτροπής, καταξιωμένα όλα μέλη στους τομείς τους, θα είναι η συνδρομή γνώσης και εμπειρίας, αλλά και η καθοδήγηση σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να επιτευχθεί σύντομα και επαρκώς το πρωτοπόρο αυτό έργο.
Τονίζεται ότι η πρόσκληση και συμμετοχή του κ. Δημητρογιάννη προήλθε τόσο από τα στελέχη των παραπάνω διεθνών οργανισμών, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 200 εκ. πολίτες, τα οποία και αναγνώρισαν το σημαντικό έργο του κ. Δημητρογιάννη στον τομέα της ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και από τον αντιπρόεδρο της Διαμεσογειακής Επιτροπής κ. Ζαίμη Φωκίων, αρμόδιο για θέματα εδαφικής συνεργασίας, θαλάσσιων μεταφορών και αναπτυξιακών στρατηγικών για τη Μεσόγειο.