Άδεια εξόδου, με ΚΥΑ, για μετανάστες από 07:00 με 19:00 κάθε μέρα(φωτό)

Σύμφωνα με ΚΥΑ χθεσινή μάλιστα(Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 20030/2020 – ΦΕΚ 985/Β/22-3-2020), οι μετανάστες βγαίνουν από 07:00 με 19:00 κάθε μέρα.

Ενώ από σήμερα το πρωί στις 06:00 έχει τεθεί σε ισχύ ο αυστηρός περιορισμός της κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια, κάποιοι μπορούν να μένουν έξω για 12 ολόκληρες ώρες και χωρίς να είναι πολίτες αυτής της Χώρας.

Σύμφωνα με χθεσινή ΚΥΑ, ναι πολύ καλά διαβάσατε, σύμφωνα με ΚΥΑ λοιπόν, μπορούν από τις 21.03.2020 έως και τις 21.04.2020 των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 να δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή ομάδων των διαμενόντων στα ΚΥΤ να μεταβαίνουν για την κάλυψη των αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα.

Στις περιοχές όπου είναι δυνατή η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο εκάστοτε μέσο. Σε περιπτώσεις που δεν διατίθενται μέσα μεταφοράς, επιτρέπεται η έξοδος έως εκατό (100) ατόμων την ώρα, σε ομάδες μικρότερες των δέκα (10) ατόμων. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

Εμείς σας δίνουμε την δυνατότητα να δείτε μόνοι σας την ΚΥΑ και να την διαβάσετε αναλυτικά:

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-agpoik-20030-2020.html?fbclid=IwAR3IQkpaRjXEF38eqGNz2ALKT1P5MQ3F5afC0HgTWCYZzMI4SnquTNQcZyg

document (5)

Μάλλον αυτοί είναι αποδεδειγμένα υγιείς ή δεν κινδυνεύουν, για να μπορούν να είναι έξω με αυτή την πανδημία και εμείς πρέπει για το καλό μας να είμαστε μέσα στο σπίτι μας.