Άγιος Νικόλαος Αιτωλικού

Ανεγέρθη γύρω στα 1800.

Παλαιότερα ο ναός αποτελούσε ξεχωριστή ενορία. Σε εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου γράφει «Χειρ Cωτηρίου Αιτωλού,ανακαινισθείσα εν εργαστηρίω Δημ.Ζ.Κασόλα,Αρχιδιακόνου και Υιών,1929».

 

Επίσης,πίσω από εικόνα του Ιησού Χριστού του «Ελεήμονος» γράφει «Έγινε η παρούσα εικόνα εις τον καιρόν του βασιλέως Όθων πρώτου της Ελλάδος 1835».

Βιβλιογραφία:Αιτωλικό ένα όνομα χίλιες λέξεις(Μαρία-Μαρκέλλα Γαλάνη).

 

Andreas Koutsothanasis

Please follow and like us: