Τι αλλάζει στις άμεσες ενισχύσεις

 Με τροποποιητική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, τροποποιείται το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων, μεταξύ άλλων ως προς τα επιλέξιμα βοσκοτόπια (τα οποία διευρύνονται), το πρασίνισμα αλλά και αποφασίζεται αύξηση έως το 50% της αξίας των δικαιωμάτων που κατέχουν οι νεαροί αγρότες.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται: Ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου

Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως το αίτημα για έκδοση άδειας χρήσης μη βιολογικού σπόρου στις ΔΑΟΚ, αφού πρώτα διαπιστώσουν ότι η ποικιλίες για τις οποίες ενδιαφέρονται είναι εγγεγραμμένες στον κοινοτικό κατάλογο-plant variety database. Αιτήσεις που κατατίθενται εκτός των καταληκτικών ημερομηνιών, είναι εκπρόθεσμες και δε δύναται να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Πληροφορίες έχουν ανακοινωθεί στον ιστόχωρο του υπουργείου στην διαδρομή minagric.gr, Πολίτης ή Αγρότης-Επιχειρηματίας-Βιολογική γεωργία-Κτηνοτροφία, Πολλαπλασιαστικό υλικό στη βιολογική γεωργία: έντυπα αιτήσεων, Βάση Δεδομένων με τους Βιολογικούς Σπόρους Σποράς από την οποία οι παραγωγοί μπορούν να ενημερώνονται για την ύπαρξη ή μη διαθέσιμων βιολογικών σπόρων σποράς. Περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: «Ωρίμανση Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών στον Αγροδιατροφικό Τομέα» στο Μεσολόγγι

Περισσότερα

Συνάντηση ενημέρωσης για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Κατανοώντας ότι η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων βλάπτει όχι μόνο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών αλλά και την ίδια την υγεία των αγροτών, το αρμόδιο υπουργείο θέσπισε την απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης και εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων. Περισσότερα

Ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου το ΟΣΔΕ

Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2018.

Αναγκαία η δήλωση για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.   Υπενθυμίζουμε ότι μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, την Παρασκευή 15 Ιουνίου, και για λίγες μόνο ακόμη ημέρες, θα επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Περισσότερα

Σε θετικό κλίμα και ομοφωνία η ετήσια Γενική Συνέλευση(φωτό)

Παρουσιάστηκε ο προγραμματισμός δράσης για τα επόμενα χρόνια και τα νέα επενδυτικά σχέδια που δρομολογεί η Ένωση Αγρινίου.


Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκε αναλυτικά απ’ τον πρόεδρο κ. Θωμά Κουτσουπιά, τον διευθυντή κ. Νίκο Καζαντζή και στελέχη της Ένωσης ο προγραμματισμός δράσης του Συνεταιρισμού για το επόμενο διάστημα, ενώ εκτενής αναφορά έγινε τόσο στην καλή πορεία της ΑΜΦΙΓΑΛ και του εργοστασίου ζωοτροφών, όσο και στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου επεξεργασίας ελιών του Συνεταιρισμού. Περισσότερα

Σταύρος Καραγκούνης: Η βιωσιμότητα των Ο.Ε.Β. αφορά το μέλλον της γεωργικής μας παραγωγής

Η χρήση νερού είναι στενά συνυφασμένη με τη γεωργική παραγωγή και γενικότερα με την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Χωρίς άρδευση δε μπορεί να υπάρξει παραγωγή προϊόντων και κυρίως δεν μπορούμε να μιλάμε για συνολική αγροτική ανάπτυξη. Περισσότερα

Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για επιπλέον χρηματοδότηση στη Βιολογική Κτηνοτροφία

«Επιπλέον χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας».

  Περισσότερα

Ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου το ΟΣΔΕ

Λίγες ημέρες έχουν ακόμη στη διάθεσή τους οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2018.

Αναγκαία η δήλωση για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Περισσότερα

Οι ορθές πρακτικές για τη λίπανση της ελιάς

Χρήσιμες πληροφορίες για την κατάλληλη λίπανση των ελαιόδεντρων, κάθε περίοδο του έτους, από τον Γεωπόνο του Α.Σ. Ένωση Αγρινίου.

Σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία Ν – Άζωτο Το άζωτο είναι καθοριστικό στην ανάπτυξη της βλάστησης και την παραγωγή των δέντρων. Αποτελεί το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο στην καλλιέργεια της ελιάς μιας και: Περισσότερα