Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου για εκλογή Προέδρου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου θα πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρου, στις 12 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του επί της οδού Αναστασιάδη 1.

δημοτικό-1

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 66 του Ν. 3852/2010, στην 2η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θητείας έως 4-3-2017 (κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 61566/29-9-2016 παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ρόκου από τον πλειονοψηφήσαντα Συνδυασμό).

Τα σχόλια είναι κλειστά.

EmailEmail
PrintPrint