Πανοραμική Άποψη της Καστοριάς του 1909 από το όρος της χερσονήσου

Δείτε μια πολύ σπάνια φωτογραφία Πανοραμικής Άποψης της Καστοριάς του 1909 από το όρος της χερσονήσου.
 unnamed