Ενημερωτική εκδήλωση για τις Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία(φωτό-βίντεο)

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσια Υγείας  του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση 6ης ΥΠΕ Πελ/σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, το Γενικό Νοσοκομείο Αιτ/νίας, το Κ.Υ. Μύτικα, τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και την Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδας – Ιπποκράτης, στα πλαίσια υλοποίησης ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα υγείας  συμμετάσχει στην υλοποίηση Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα:

kym-afisa

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Ενημέρωση Πληθυσμού, Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία», την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, ώρα 17.30 μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία.

kya-prog-mesa-01

Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ίσως την πλειοψηφία της παγκόσμιας κοινότητας. Οι πτώσεις είναι ένα από τα σπουδαιότερα και συχνότερα συμπτώματα που παρουσιάζονται  σε αυτή την ηλικία  και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής τους.dsc_2080

Η πλειονότητα των πτώσεων συμβαίνει στο σπίτι και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή εποχή. Επίσης συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων δραστηριοτήτων, όπως είναι το περπάτημα ή σε άλλες απλές καθημερινές συνήθειες.

dsc_2079

Με δεδομένο ότι η θεραπεία δεν είναι καλύτερη και οικονομικότερη από την πρόληψη, η προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των συνεπειών μιας πτώσης είναι σημαντική. Η στρατηγική της πρόληψης των σωματικών κακώσεων από πτώσεις έχει ουσιαστικά δυο κατευθύνσεις: τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου που προδιαθέτουν σε πτώση όπως εγγενείς  (σωματική αδυναμία, πολυφαρμακία κ.α) ή εξωγενείς λόγοι (κατοικία, τάπητες κ.α).  Επίσης σημαντική είναι η εκπαίδευση εκείνων που έχουν υψηλότερη πιθανότητα όπως για παράδειγμα ηλικιωμένων που ζουν μόνοι.

dsc_2077

Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των πτώσεων γιατί πολλές μπορούν να αποφευχθούν και γιατί γήρανση δεν σημαίνει απαραίτητα και απώλεια της ανεξαρτησίας.
dsc_2078

dsc_2081
dsc_2075

dsc_2085