Αγρίνιο: Επιβολή προστίμου 500 ευρώ σε επιχείρηση

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 4336/72/5-1-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€)  σε επιχείρηση που διατηρεί βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής & ζαχαροπλαστείο στο Αγρίνιο.

prostimo321-300x200

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη  28/12/2016 στο εν λόγο κατάστημα, διαπιστώθηκε να έχει τοποθετήσει πινακίδα με ελλιπείς ενδείξεις (προέλευση-τιμή-ποιότητα-σύνθεση. Κλπ) στην βιτρίνα με τα γλυκά.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/2013 Του άρθρου 1 παρ.1&2 της Α2-718/31/7/2014-ΦΕΚ2090/Β/31/7/2014-((Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ).για την οποία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 1 παρ.5β της YA/A2-718/31/7/2014

 

Ο   Προϊστάμενος

Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτ/νίας

Γυφτογιάννης Γεράσιμος